Headerbild

Alléskolan

Alléskolan i Hallsberg är en gemensam gymnasieskola för eleverna från Hallsberg, Laxå och Askersund. Många elever från andra närliggande kommuner söker sig också hit. Totalt finns på skolan ca 1500 elever. Skolan har under de senaste 10 åren genomgått en omfattande ombyggnation och modernisering. Det gäller såväl byggnader som utomhusmiljö. Inför skolstart ht-2021 så byggdes en helt ny skolbyggnad på skolområdet som länkar ihop en del av de andra byggnaderna. 

Alléskolan kan erbjuda bra utbildningar i en trivsam studiemiljö. På skolan erbjuds samtliga nationella program där du som orienteringselev kan välja följande 11 program i kombination med RIG/NIU orientering.

BA, BF, EE, EK, FT, FS, IN, NA, RL, SA samt TE

På länken nedan kan du läsa mer om Alléskolan.

Alléskolans hemsida