Headerbild

RIG-platser till OLGY Hallsberg

2016-09-09 i Allmänt

Nu är det beslutat att svensk orienterings får fler platser inom verksamheten för riksidrottsgymnasium. Dessa extra platser kommer från och med hösten 2017 att förläggas till OLGY Hallsberg på Alléskolan.

Från och med hösten 2017 kommer nu alltså OLGY Hallsberg på Alléskolan att ta in elever på RIG-platser. Utöver detta kommer vi att komplettera med platser inom NIU så att vi blir totalt 30 elever, vilket SOFT bestämt ska vara den totala volymen av elever på OLGY Hallsberg.

Varje år är tanken att vi kommer att ta in 6 elever på RIG och 4 elever på NIU. Mer info om detta kommer att komma under hösten när det blir aktuellt med ansökan.