Headerbild

Inomhus-OL

2016-12-21 i Allmänt

Imorgon väntar årets inomhus-OL i Alléhallen. Här finns PM. Startlista läggs ut senare under dagen. Observera att det ej går att springa med bricka modell SI-11 med blinkmarkering då den ej kan ta emot någon ny stämpling under den tiden.

PM för inomhusorientering 2016-12-22

Samling
Källargymet Alléskolan kl. 13:30. Ingång sker genom brottarlokalen då idrottshallen är avlyst område.

Arena
Alléhallen.

Karta
Alléhallen 2016. Skala 1:150. Tävlande kommer vid samlingen att få en teckenförklaring över hur kartan är ritad.

Opasserbara staket
På kartan finns ett antal staket som det ej är tillåtet att passera.Dessa är ritade med karttecknet för opasserbart staket. Överträdelse mot denna regel innebär diskvalifikation!

Tävlingen
Tävlingen avgörs med kval och final.

Stämplingssystem
Sport Ident. Start och målstämpling. Observera att det ej går att springa med bricka modell SI-11 med blinkmarkering då den ej kan ta emot någon ny stämpling under den tiden. 

Uppvärmning
Inomhus på gymet samt i brottarlokalen. Tävlande kommer enbart att få vistas på tävlingsarenan under eget tävlingslopp.

Start
Upprop sker i god tid innan start och löpare får då gå till startplatsen.

Kval
Banlängd 125 meter med 11 kontroller. Kodsiffror enligt följande:

Kontroll 1 – Kod 101
Kontroll 2 – Kod 102         osv.

Samtliga kvallöpare kvalificerar sig till final. Resultaten i kvalet utgör grund för startordning i finalen där snabbaste kvallöpare startar sist.

Bonussekunder
De tre snabbaste löparna i kvalet erhåller 3, 2 respektive 1 bonussekunder som räknas bort från deras tid i finalen.

Final
Banlängd 330 meter med 20 kontroller. Kodsiffror enligt följande:

Kontroll 1 – Kod 101

Kontroll 2 – Kod 102         osv.

På finalen är det kartbyte vid kontroll 10. Därifrån startar banan om med ny startsymbol riktad mot kontroll 11. Löpare ansvarar själv för att ta ny karta.

Övrigt
Kom ihåg att kolla kodsiffrorna. Kontrollerna sitter mycket tätt!